Marta Comas Illustration
Abecedari

La idea del projecte consisteix en un abecedari on cada lletra representa una paraula que comença amb aquesta inicial, així quan el nen veu la lletra la pot relacionar amb una imatge. D'aquesta manera, el nen apren de forma visual i dinàmica. L'abecedari funciona de forma bilingüe en català i en castellà.

Pintura acrílica, retoladors Uniposca sobre fusta

La idea del proyecto consiste en un abecedario donde cada letra representa una palabra que empieza con dicha inicial, así cuando el niño ve la letra puede relacionarla con una imagen. De esta manera, el niño puede aprender de forma dinámica y visualmente. El alfabeto funciona de forma bilingüe en catalán y en español.

Pintura acrílica, rotuladores Uniposca sobre madera


Preu / Precio: 50 €

abecedari1.jpg abecedari2.jpg abecedari3.jpg abecedari4.jpg abecedari5.jpg abecedari6.jpg acolor.jpg bcolor.jpg ccolor.jpg dcolor.jpg ecolor.jpg fcolor.jpg Fcolorversioblau.jpg gcolor.jpg hcolor.jpg icolor.jpg jcolor.jpg kcolor.jpg lcolor.jpg mcolor.jpg ncolor.jpg ocolor.jpg pcolor.jpg qcolor.jpg rcolor.jpg scolornen.jpg scolornena.jpg tcolor.jpg ucolor.jpg vcolor.jpg wcolor.jpg xcolor.jpg ycolor.jpg zcolor.jpg zcolorzanahoria.jpg